W 2020 r. Industria Project Sp. z o.o. podjęła współpracę w ramach Projektu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pod nazwą – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii w 2020 r. oraz pozyskała grant na realizację działania:

„Wdrożenie procesu realizacji usług z wykorzystaniem Technologii informatycznych pakietu Architecture Engineering and Construction Collection”

Projekt realizowany będzie w 2020 r. na zasadach określonych w Umowie o powierzenie grantu na transfer Technologii SOI/TT/8/2020 z dnia 30.04.2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego