50 projektów szpitali

200 projektów przemysłowych

50 projektów komercyjnych

9 krajów

4 kontynenty

Ścisła współpraca całego zespołu projektowego pozwala na oferowanie usług na najwyższym poziomie technicznym w uzgodnionych terminach.

Jesteśmy autorami ponad 460 projektów w 9 krajach i na 4 kontynentach, z tego:

  • około 200 stanową projekty dla przemysłu (przemysł petrochemiczny - głównie zbiorniki na paliwa, zakłady produkcyjne, hale magazynowe, przemysł spożywczy, hydrotechnika, mosty)
  • około 50 to projekty obiektów służby zdrowia,
  • około 50 to projekty obiektów użyteczności publicznej i obiektów handlowych

Projektujemy z wykorzystaniem wielu zaawansowanych narzędzi takich jak: REVIT, MagiCAD, Civil 3D, Advance Steel i Tekla Structures; które integrujemy tworząc BIM – Building Information Modelling.

Nasza oferta obejmuje swoim zakresem doradztwo, projektowanie (analiza potrzeb, studium wykonalności, masterplan, koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze i warsztatowe), nadzory (autorskie i inwestorskie) oraz ekspertyzy.