Alstom

lokalizacja:
Elbląg
powierzchnia użytkowa:
2 462 m2
wartość inwestycji:
16 096 145 zł brutto
Dobudowa nowego budynku spawalni wałów do istniejących hal produkcyjnych na terenie zakładu ALSTOM Power. Projektowana jednokondygnacyjna hala ma prostą formę, o przemysłowym charakterze dopasowanym do pełnionej funkcji.