Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

lokalizacja:
Białostok
powierzchnia użytkowa:
12 500 m2
wartość inwestycji:
167 240 000 zł brutto
Całość założenia stanowią dwa budynki: Inkubator Technologiczny i Administracji oraz Centrum Technologiczne. Założenie zaprojektowano wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią urządzoną, oraz układem komunikacyjnym.