Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentynych Wydziału ETI PG

lokalizacja:
Gdańsk
powierzchnia użytkowa:
3 705 m2
wartość inwestycji:
15 440 000 zł brutto
Obiekt mieszczący laboratoria dydaktyczno-badawcze dla studentów, pracownie zastosowań technologii multimedialnych oraz biuro Pomorskiego Klastra ICT. Opracowano również projekt wnętrz oraz akustyki dla zlokalizowanej w budynku sali konferencyjnej.