Creaton

lokalizacja:
Widziszewo
powierzchnia użytkowa:
32 732 m2
wartość inwestycji:
54 000 000 zł brutto
Opracowano projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową, hali komisjonowania, portierni, zbiornika retencyjnego ppoż oraz budynku stacji transformatorowej.