Elektrociepłownia Stora Enso

lokalizacja:
Ostrołęka
projektowana moc:
250 MW
wartość inwestycji:
565 000 000 zł brutto
Opracowanie obejmowało projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy stalowej hali magazynowej oraz projekt stalowej kotłowni wraz z pomostami serwisowymi.