Kino Bydgoszcz

lokalizacja:
Bydgoszcz
powierzchnia zabudowy:
2 460 m2
Projekt nadbudowy kina na istniejącym budynku galerii handlowej w Bydgoszczy. Zakres opracowania obejmował stalową konstrukcję obiektu oraz system stalowych kładek ewakuacyjnych wraz ze schodami zewnętrznymi prowadzącymi na poziom projektowanej nadbudowy.