Powiatowa Komenda Policji Kartuzy

lokalizacja:
Kartuzy
powierzchnia użytkowa:
3 632 m2
wartość inwestycji:
12 000 000 zł brutto
Kompleks obiektów Komendy Policji w Kartuzach zawierający budynek o funkcji biurowej z elementami zaplecza socjalnego i krytą strzelnicą ćwiczebną oraz obiekty zaplecza pomocniczego, infrastrukturę techniczną, zieleń urządzoną i układ komunikacyjny.