Powiatowa Komenda Policji Lipno

lokalizacja:
Lipno
powierzchnia użytkowa:
3 100 m2
wartość inwestycji:
12 000 000 zł brutto
Forma budynku wynika ze specyficznych powiązań funkcjonalnych i użytkowych dla tego typu obiektów, szczegółowo określonych przepisami odnośnie projektowania powiatowych komend policji.