Kwartał przyrynkowy Starego Miasta w Kwidzynie

lokalizacja:
Kwidzyn
powierzchnia zabudowy:
1 467 m2
Nowoprojektowany kwartał kamienic zachowuje historyczną linię zabudowy oraz odpowiednią skalę. Założenie podzielono na odrębne kamienice zgodnie z przebiegiem granic działek budowlanych, co miało decydujące znaczenie w kształtowaniu elewacji poszczególnych pierzei.