Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych Politechniki Gdańskiej

lokalizacja:
Gdańsk
powierzchnia użytkowa:
1 707 m2
Projektowany budynek laboratorium cechuje prosta bryła oraz czytelny podział funkcjonalny. Obiekt podzielono na trzy części: halę badawczą, pomieszczenia elektryczne i pomieszczenia pomocnicze zlokalizowane wzdłuż dłuższego boku hali.