Rewitalizacja nabrzeża Wisły

lokalizacja:
Grudziądz
powierzchnia użytkowa:
1 137 m2
wartość inwestycji:
43 962 000 zł brutto
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych portu oraz nabrzeża Wisły. Założenie obejmuje zespół budynków o funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z przebudową umocnień, budową kładki dla pieszych oraz budową przystani jachtowej.