Szpital Nowe Miasto

lokalizacja:
Nowe Miasto
powierzchnia użytkowa:
1 922 m2
wartość inwestycji:
3 140 171 zł brutto
Pierwszy z etapów rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zakładający rozbudowę izby przyjęć o nowy budynek oraz jej przebudowę w istniejącym skrzydle szpitala. Zakres opracowania obejmuje parter projektowanego oraz przebudowywanego obiektu.