Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

lokalizacja:
Kraków
powierzchnia użytkowa:
1 336 m2
Forma budynku nawiązuje do istniejącej zabudowy kampusu uniwersytetu, spełniając jednocześnie wymogi stawiane budynkom pasywnym. Obiekt podzielono na strefę studentów z salą wykładową i dziekanatem oraz strefę z pokojami pracowników, salami dydaktycznymi i laboratorium.