Wielofunkcyjna sala koncertowa

lokalizacja:
Toruń
powierzchnia użytkowa:
12 411 m2
W celu uzyskania efektu otwartości i przejrzystości obiektu zdecydowano się na jego rozczłonkowanie, łącząc powstałe bryły przeszklonym foyer. Od strony Alei Solidarności budynek tworzy zgodną z wymogami MPZP pierzeję, w dalszej części przyjmując bardziej swobodny, otwarty charakter.