Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej

lokalizacja:
Łódź
powierzchnia użytkowa:
8 000 m2
Obiekt zaprojektowano jako budynek inteligentny oraz energooszczędny. Przyjęte rozwiązania architektoniczne wynikają z zastanego, industrialnego otoczenia - zabytkowego budynku szedowego będącego częścią kompleksu fabrycznego, a także prostych w formie, istniejących budynków kampusu.