Yetico

lokalizacja:
Wieruszewo
powierzchnia użytkowa:
11 592 m2
Projekt hali produkcyjnej zakład produkcji tworzyw spienialnych z budynkiem socjalno-administracyjnym. W ramach inwestycji opracowano również infrastrukturę towarzyszącą oraz projekt zagospodarowania terenu.