Zakład Produkcyjny ZOELLER

lokalizacja:
Rekowo
powierzchnia użytkowa:
18 819 m2
wartość inwestycji:
48 565 655 zł brutto
Zadanie obejmujące swoim zakresem projekt hali produkcyjnej i budynek sojalno-administracyjny wraz z instalacjami wewnętrznymi, budynkami obsługującymi całe założenie, a także układ komunikacyjny oraz zieleń urządzoną.